VÝBOR

MUDr. KLÁCEL Michal – předseda

BUCHTOVÁ Marie – tajemník

PRIEKALOVÁ Jana – hospodář

Ing. ŠUMBERA Vladimír

HÁNA Petr

PODHAJSKÁ Bohumila

ŠARATOVÁ Marie

VYORALOVÁ Květa