VÝBOR

MUDr. KLÁCEL Michal – předseda

BUCHTOVÁ Marie – tajemník

PRIEKALOVÁ Jana – hospodář

Ing. ŠUMBERA Vladimír

HÁNA Petr

MAZUROVÁ Marie

ŠARATOVÁ Marie

KLÁCELOVÁ Jarmila

MALANÍKOVÁ Anežka